Stavební činnost

Firma GEMO a.s. provádí komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl pozemního stavitelství, a to zejména v oblasti občanské, bytové a průmyslové výstavby.

GEMO a.s. se také zaměřuje na „specializované části staveb a vybraná firemní řemesla, a to prostřednictvím vlastních specializovaných firemních středisek. Tyto činnosti je firma schopna realizovat i samostatnými dodávkami mimo generálních dodávek staveb na klíč. Zaměření a předmět jednotlivých specializovaných středisek uvádíme níže.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

x (x)
 
x (x)
 
x (x)