TPO hala F, Hněvotín u Olomouce

Olomouc

Podrobnosti

Areál je součástí celku Technologického parku Olomouc – Hněvotín. Cílem je především vytvoření výrobních prostorů pro podnikání v oblastech lehké výroby. Navržený areál F je koncipován jako standardní nájemní budova s výrobním a skladovacím provozem, s administrativou a případně i prodejem. Tvarové řešení je řešeno v jednoduchých tvarech v návaznosti na prostorovou využitelnost dotčených pozemků. Na výrobní a skladové prostory navazují venkovní zpevněné plochy zásobovacích dvorů, které jsou navrženy pro současný pohyb velkých nákladních automobilů. Objekt je vždy doplněn provozně administrativními vestavbami, které jsou dispozičně rozděleny na část provozní a administrativní. Fasáda haly je řešena horizontálními panely s jemnou profilací. Součástí tohoto objektu je i návrh areálového oplocení hlídaných ploch.

Zajímavá čísla

351

Parkovací místa

58 991 m2

Plocha objektu

242

Počet stromů

7 960

Počet keřů

Objednatel

VGP Park Olomouc 5 a.s.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2022