Společenská odpovědnost

Během celé své existence pomáháme v oblasti kultury, sportu a podporujeme projekty a organizace, které se zasazují zejména o pomoc lidem v tíživých životních situacích. Preferujeme budování dlouhodobých partnerství.

CSR

Nadace Haimaom

Olomoucké Nadaci Haimaom, která pomáhá nemocným s krevními a nádorovými onemocněními, jsme opakovaně věnovali prostředky na zlepšení podmínek pacientů, zvyšování kvality zdravotnické péče a k podpoře rozvoje programu transplantací kostní dřeně.

 

Dalším darem v roce 2019 jsme přispěli na projekt nadace „Umění léčby, léčba uměním“, v rámci kterého vznikl nový pavilon s ambulancemi Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc.

Občanské sdružení SPOLU Olomouc

Pravidelně přispíváme občanskému sdružení SPOLU Olomouc, nestátní neziskové organizaci, která podporuje lidi především s mentálním postižením, na pořádání dobročinných aukcí, jejichž výtěžek je určen na podporu sociálních programů organizace.

 

V roce 2010 jsme se také podíleli na vydání nástěnného kalendáře, jehož cílem bylo přiblížit svět lidí s tímto hendikepem široké veřejnosti.

Charita Šternberk

Jsme dlouhodobým partnerem každoročně pořádaného Benefičního koncertu Charity Šternberk, a to od roku 2007. Prostředky z těchto akcí podporují aktivity a projekty charity, mezi které patří domácí zdravotní a hospicová péče, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek a mnoho dalších činností.

Lokomoční centrum Jitrocel v Olomouci

Finančním darem na zakoupení rehabilitačního závěsného zařízení a elektrického chodníku jsme v roce 2015 podpořili projekt budování nového Lokomočního centra Jitrocel v Olomouci, které poskytuje zdravotně znevýhodněným osobám profesionální neurorehabilitační, rekondiční i masérské služby.

 

Druhý příspěvek jsme v r. 2019 věnovali na nákup rehabilitačních oblečků a speciálního chodítka, které pomáhá dětem s oporou při nácviku chůze.