Výrobní hala DORMER PRAMET, Šumperk

Podrobnosti

Území pro výstavbu velkoplošné výrobní haly se nachází ve stávajícím areálu společnosti DORMER PRAMET v Šumperku. Objekt haly je rozdělen na částečně dvoupodlažní výrobní část a dva přístavky. Západní přístavek je dvoupodlažní a je v něm umístěno technické zázemí pro vlastní halu.  Východní přístavek je taktéž dvoupodlažní a jsou v něm umístěny jak administrativní prostory ve 2.NP, tak výrobní místnosti v 1.NP. Vlastní hala je částečně dvoupodlažní tzn. nad částí výrobních ploch je navrženo 2.NP, ve kterém jsou umístěny prostory pro technické zařízení haly, šatny a sociální zázemí. Součástí haly je spojovací koridor mezi novou halou a stávající halou, ve kterém jsou situovány místnosti sociálního zázemí pro zaměstnance. V druhém podlaží nad koridorem je umístěna strojovna VZT, denní místnost a šatny se sprchami. Na střeše západního přístavku jsou na ocelové plošině umístěny chladiče, které budou opatřeny protihlukovým opláštěním. V rámci nové haly se budou nacházet níže uvedené relokované a nové technologické prostory s výrobními stroji jako lisovna, pecovna, řezárna, kartáčování podložek, nanášení plazmy a regálové zakladače KARDEX.

Zajímavá čísla

4 599 m2

zastavěná plocha

6 302 m2

podlažní plocha

47 307 m3

obestavěný prostor

Objednavatel

Dormer Pramet s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2024