Dostavba kampusu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Olomouc

Podrobnosti

Navrhovaný solitérní objekt je umístěn v areálu FN a UPOL a doplňuje ostatní velké objekty s podobnou funkcí v tomto areálu, kdy na východní straně stojí budova Teoretických ústavů LF UP a také budova technického zázemí.  Objekt LF je navržen jako čtyřpodlažní budova, bez podsklepení. Půdorysný tvar objektu je podélný, zaoblený bez rohů. Založení objektu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách. Konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet. V objektu se nachází dva funkční celky: výukové prostory a stravovací provoz. Dispozičně je objekt řešen jako pětitrakt s učebnami po obvodu a hygienickými a komunikačními jádry ve středovém traktu. Dominantním charakterem je fasáda z lehkého obvodového pláště. Ten je tvořen prostorově zakřivenou rastrovou prosklenou fasádou z trojúhelníkových panelů ve světle šedé barvě.

Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha s extenzivní zelení a jsou na ni umístěny dvě kompaktní chladící jednotky, které jsou schovány ve vysoké atice. Náhradní zdroj energie je řešen kompaktní kontejnerovou sestavou – energocentrem. Toto centrum je tvořeno elektrocentrálou – diesel generátorem se standardním startovním systémem, rotačním zdrojem UPS a zpětnou vazbou, která využívá energie rotačního zdroje ke spolehlivému startu elektrocentrály.

Zajímavá čísla

1 965 m2

zastavěná plocha

7 286 m2

užitná plocha

38 318 m3

obestavěný prostor

378 osob

kapacita auly

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2025