Rezidence Nová Karolina II, Bytový dům A2, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Na výstavbu bytových domů v centru Ostravy navazujeme bytovým domem A2. Jedná se o novostavbu bytového domu s úzkou návazností na stávající realizované stavby obchodního centra Forum Nová Karolina, Administrativní budovy Nová Karolina Park a polyfunkční zástavby Nová Karolina – I. a II. etapa.  Objekt má uzavřít spolu s předchozím objektem A1 blok, na který budou navazovat další plánované etapy výstavby. Šestipodlažní bytový dům se 79 byty má čtyři schodišťové sekce. Byty kategorií 1KK – 4KK jsou vesměs příčně orientované v souladu s příčným systémem železobetonových nosných stěn. Konstrukčně se jedná o stěnový železobetonový skelet s vnitřními vyzdívkami.  Obálka objektu je navržena tak, aby minimalizovala náklady na spotřebu energií. Fasáda je artikulována výraznými balkony „expandujícími“ směrem k parku.

Zajímavá čísla

5 774 m2

podlahová plocha

116

počet parkovacích míst

2 263

zastavěná plocha

26 968 m3

obestavěný prostor

Objednatel

New Karolina Residential Development II s.r.o

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2023