Výrobní závod Miele II. etapa, Uničov

Uničov

Podrobnosti

Při architektonickém řešení bylo přihlíženo k urbanistické koncepci sousedních závodů. V rámci druhé etapy vznikla přístavba výrobní a montážní haly, přístavba provozní budovy a objekt odpadového hospodářství. Montážní hala je přibližně obdélníkového půdorysu a navazuje konstrukčně i provozně na stávající montážní halu z I. etapy. Na severní a jižní straně je hala ohraničena expedičními prostory s vraty a nakládacími můstky. Hala je navržena jako sedmilodní. Přízemí vestavby slouží k příjmu a expedici výrobků a v patře jsou kancelářské prostory se zázemím. Objekt přístavby provozní budovy je určen pro administrativní a sociální část řešeného závodu Miele. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je umístěn na jihovýchodním nároží objektu montážní haly. Přístavba provozní budovy je navržena obdélníkového půdorysu a navazuje na stávající provozní budovu. Objekt odpadového hospodářství je určen jako přístřešek pro umístění kontejnerů s odpady. Objekt je uzavřený ze třech stran, pouze přední strana je otevřená s jednou podporou uprostřed.

Objednavatel

Miele technika s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2006