Jako součást pravidel … čekáme na dodání čitelné verze