Certifikáty

Politika společnosti GEMO a.s.

(.pdf)

Managementu kvality

(.jpeg)

Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(.jpeg)

Environmentálního managementu

(.jpeg)

Způsobilosti výroby ocelových konstrukcí dle tř. EXC3

(.pdf)

Procesu svařování ocelových konstrukcí a tlakových nádob

(.pdf)

Systému certifikovaného stavebního dodavatele

(.pdf)