Certifikáty

Politika společnosti 2021

(.pdf)

Managementu kvality

(.pdf)

Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(.pdf)

Environmentálního managementu

(.pdf)

Způsobilosti výroby ocelových konstrukcí dle tř. EXC3

(.pdf)

Procesu svařování ocelových konstrukcí a tlakových nádob

(.pdf)

Systému certifikovaného stavebního dodavatele

(.pdf)