Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic, spol. s r.o., Polička – fáze B1

Polička

Podrobnosti

Realizace nového výrobního areálu společnosti Milacron zahrnuje výstavbu výrobních a skladových objektů – haly A1 (včetně dvoupodlažního objektu administrativy) a přidružených hal A2 a B1. Objekty všech hal tvoří stavebně přízemní železobetonový skelet se sendvičovým obvodovým pláštěm a plochá střecha se světlíky. Z funkčního hlediska slouží haly k výrobě a uskladnění dodávek technologií a zařízení na výrobu vstřikovacích lisů, které produkují plastové obaly na tekutiny.

Zajímavá čísla

48 056 m2

celková plocha pozemků

20 937 m2

zastavěná plocha objektů

12 604 m2

zastavěná plocha komunikací

Objednavatel

MILACRON Czech Republic, spol. s .r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2015