Libeňské doky – Lokalita východ – DOCK A, Praha 8

Praha

Podrobnosti

Předmětem záměru investora byla revitalizace území bývalých Libeňských loděnic a to prostřednictvím umístění bytových a administrativních objektů s využitím zachovávaných bazénů loděnic jako atraktivního přírodního a rekreačního zázemí nového komplexu. Území je rozděleno do několika sektorů – páteř tvoří tři komunikace nově budované technické infrastruktury, na které jsou napojeny jednotlivé lokality pojmenované podle orientace ke světovým stranám („Východ“, „Střed“, „Západ“, „Jih A“ a „Jih B“). Naše společnost zajistila realizaci bytových domů V2, V3 a V4 v lokalitě „Východ“ a vybudování příslušné technické infrastruktury. Infrastruktura v budovaném rozsahu neslouží pro všechny lokality. Architektonické řešení bytových objektů vychází z principu využití dvou nestejně velkých hranolů posazených na sebe – větší spodní hranol (1.-4.NP) a menší horní hranol (5.NP). Podélnou osou jsou objekty orientován ve směru jih – sever. Půdorysný průmět domů na úrovni terénu má rozměry 27,00 x 15,60 m, nejvyšší ustupující podlaží má rozměry 16,50 x 10,20 m. Prostorovost jinak hladkým fasádám dodává rastr mřížoví (vodorovné římsy a svislé pilastry z cementového kompozitu vystupující z plochy obvodového pláště), zapuštěné pololodžie ve štítech objektů a balkóny a arkýře na východní a západní fasádě. Dominantně na fasádách působí velkoformátová dřevěná okna, deskové skleněné výplně zábradlí balkónů a v rastru mřížoví šachovnicově umístěné plochy s výplní dřevěnými lamelami nebo kamenného obkladu provedených v různých barevných odstínech. Ustupující podlaží (5.NP) je po obvodě objektu prodlouženo až na atiku kolem terasy pergolou umožňující osazení látkové markýzy a popínavé zeleně. Střecha objektu je plochá s výplní různobarevným kačírkem vysypaným do rastru z bílých prefabrikátů, který z ptačí perspektivy navazuje dojem páté fasády navazující na rastr mřížoví hlavních fasád. Objekty mají společnou suterénní podnož, ve které jsou umístěna parkovací stání a technologické prostory potřebné pro plnohodnotné fungování objektu (rozvodny elektro, vodoměr, výměníková stanice apod.). Samotné dispoziční řešení objektů bylo navrženo s ohledem na druh objektu – bytový dům. V objektech jsou byty kategorie 1+KK až 4+KK. V nejvyšším podlaží jsou mezonetové byty vnitřním schodištěm propojené se spodním 4.NP. Byty mají hlavní obytné plochy (obývací pokoje) převážně orientovány západním směrem s výhledem na vodní plochu, klidová zóna (ložnice) je orientována převážně na východ s výhledem do nádvoří. Je použit princip, že každý byt musí mít alespoň jednu terasu (přízemí a nejvyšší ustupující podlaží) nebo balkón či pololodžii (běžná nadzemní podlaží) a sklípek (podzemní podlaží). Každý objekt má jedno schodišťové jádro s výtahem (vertikální komunikace) a chodbu (horizontální komunikace), ze které je na každém podlaží vstup do bytů. Podzemní podlaží je společné pro všechny tři objekty a má ryze technickou náplň (parking, výměníková stanice, vodoměrná sestava, elektro rozvodny atd.). Elektroměry jsou umístěny v suterénu ve schodišťovém prostoru, měřiče ostatních médií (studená voda, teplá voda apod.) jsou umístěny přímo v bytech. Bytové domy jsou bezbariérově přístupné z chodníku prostřednictvím vstupních dveří do zádveří objektu a následně do chodby. Budoucí chodník před vstupními dveřmi do objektu je výškově upraven tak, aby výškový rozdíl mezi podlahou zádveří vstupu a chodníkem byl nulový. Alternativní komunikační cesta je automobilem po sjezdové rampě do 1. podzemního podlaží a odtud prostřednictvím osobního výtahu do vyšších podlaží objektu. Samotné byty (vnitřní dispozice) bezbariérově řešeny nejsou. K bytům umístěným v přízemí přiléhají privátní předzahrádky, které oddělují bytové objekty od veřejných ploch. Nejvyšší ustupující podlaží je po celém obvodě obklopeno rozměrnou terasou. Každý bytový dům má přímý a neomezený vstup k vodnímu molu a přístavišti. Meziprostor mezi domy a předzahrádkami je vyplněn schodištěm, které vede přímo na promenádu podél ramen Vltavy, která se díky zabudovaným světlům v suterénech domů v noci promění v osvětlenou vodní plochu.

 

Objednatel

DR BC4, s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2012