Obchodní a společenské centrum Olympia Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Stavbu tvoří komplex centra s pasážemi a obchodními a nájemními jednotkami, s klidovou restaurační zónou. Jedná se o halový, montovaný, nepodsklepený objekt, jehož konstrukce je tvořena ocelovým skeletem s plochou střechou. Dispozičně – provozní řešení částí „MALL“ vychází z celkové urbanisticko- architektonické koncepce centra, kdy směrem k hlavní ploše parkovišť návštěvníků je orientován komplex pasáží a jednotlivých obchodních nájemních jednotek. Hlavní vstup do obchodního centra je zdůrazněn dominantní rotundou, která plní rovněž funkci zádveří. Od ní vycházejí dvě hlavní pasáže směrem k hypermarketu. Asi v polovině je kříží tzv. „foodcourt pasáž“, kde jsou situovány restaurace, kavárny a rychlé občerstvení s klidovou zónou a posezením, otevřené na jižní venkovní terasu se zelení. Na jižní straně, směrem k dálnici je rovněž umístěn vedlejší, tzv. hypermarket vstup, který umožní obsloužit návštěvníky pouze hypermarketu. Pomocné provozy a systém zásobování obchodních jednotek jsou orientovány na severní straně areálu, kde je umístěna i dvoupodlažní část s kancelářemi vedení centra a společným technickým zázemím.

Objednatel

Centrum Olympia Olomouc, a. s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2003