Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 2.etapa OULU, 3.etapa TURKU, Praha

Praha

Podrobnosti

Realizace druhé a třetí etapy projektu SUOMI Hloubětín rozšířila nízkoenergetické rezidenční bydlení ve finském stylu o 196 bytových jednotek. Fáze výstavby pojmenované podle hlavních finských měst OULU a TURKU navazují na realizaci první etapy ESPOO v nové čtvrti Prahy 9, na břehu řeky Rokytky. Právě blízkost Rokytky a přírodního parku, který podél jejího koryta postupně vzniká, je považována za nejatraktivnější prvek v území a návrh koncepce bydlení z této vazby „řeka – park – bydlení“ vychází. Hlavní myšlenkou projektu je propojení navrhovaných nízkoenergetických bytových domů se zelení. Z urbanistického hlediska lze společenství považovat za dva uzavřené bloky, uvnitř kterých je navrženo patio v podobě vnitřní zahrady se soustavou zpevněných cest, zelených ploch a drobných herních prvků. Z hlediska městské struktury se jedná o analogii klasického městského bloku. Koncepce objektů nachází inspiraci v klasické severské architektuře, která je jasná a přímá ve svých tvarech a vymezená vůči okolnímu prostoru s respektem k životnímu prostředí. Organický tvar patia má naopak připomínat při pohledu z oken různorodost finské krajiny formované zejména jezery a lesy. Vlastní architektonické řešení domu je založeno na čistých liniích a tvarování fasád pomocí polozapuštěných balkonů, ustoupených podlaží a přesahů atik posledního podlaží. Výrazným propojujícím motivem všech objektů je umístění pevných rámů se slunolamy na hlavní terasy posledních podlaží. Bytové jednotky jsou řešeny s ohledem na aktuální požadavky klientů a respektují moderní trendy v přístupu k řešení bytů, včetně zpřístupnění pro hendikepované spoluobčany. V projektu jsou byty od kategorie 1+kk až po byty 5+kk.

Zajímavá čísla

3 268 m2

plocha nadzemního podlaží

6 495 m2

plocha podzemního podlaží

51 700 m3

nadzemní obestavěná plocha

196

celkový počet bytů

Objednatel

YIT Stavo s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2019