Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 1.etapa, bytové domy D1/D2, Praha

Praha

Podrobnosti

Půdorys první etapy nového obytného souboru v pražském Hloubětíně je rozdělen na dvě samostatné hmoty, zahrnující čtyři sekce se samostatnými vchody. Každá sekce se dále sestává ze šesti nadzemních bytových podlaží a dvou podzemních podlaží. Ta spojují obě hmoty společným suterénem a jsou určená pro garáže a technické zázemí. Stavba je vzhledem k nedostatečné únosnosti a rozdílné stlačitelnosti zemin v podloží založená na základové desce s vrtanými piloty o průměrech 620, 750 a 900 mm a délkách 6–12,5 m. Spodní část je provedena jako tzv. železobetonová „bílá vana“. Nosnou konstrukci horní části stavby tvoří v 1. až 4. NP železobetonový stěnový systém s přechodovou stropní deskou nad podzemním parkingem. V 5. a 6. NP přichází v úvahu zděný stěnový systém. Z důvodu výstavby v těsné blízkosti ochranného pásma pražského metra bylo nutné pod přechodovou desku na úrovni rozhraní 1. PP a 1. NP instalovat speciální vibroizolaci renomovaných výrobců Getzner a Ekostar, která eliminuje nežádoucí přenos vibrací a strukturálního hluku, způsobených provozem metra. Střecha objektu je plochá, jednoplášťová a nad nejvyšším podlažím nepochozí. Naopak terasy jsou tvořené pochozí střechou s betonovou dlažbou. Část pochozí střechy bude tzv. zelená, s vegetačním souvrstvím a mlatovým chodníkem. Fasádu tvoří kombinace prvků kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty a desek EPS s prvky výplní – oken, průběžných a samostatných balkonů a zábradelních konstrukcí. Obytný soubor nabízí celkem 149 bytů v kategoriích 1+kk až 5+kk. Hromadné garáže v suterénu mají kapacitu 146 vozidel, venkovních stání je 28. Hrubá podlažní plocha bytových podlaží je 11 556 m2, čistá podlahová plocha bytů pak 8929 m2.

Zajímavá čísla

8 929 m2

čistá podlažní plocha bytů

11 556 m2

hrubá podlažní plocha bytů

174

celkový počet parkovacích míst

149

počet bytů

Objednatel

YIT Stavo s.r.o.

 

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2017