Nová Karolina, Bytový dům F, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Realizace bytového domu F přímo navazuje na úspěšnou první etapu developerského projektu nadstandardního bydlení společnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člena koncernu GEMO HOLDING, a.s. Projekt je určen pro všechny, kteří chtějí žít v srdci Ostravy, uprostřed moderního multifunkčního centra, na dosah nákupním možnostem a zábavě a i přesto si užívat klid a soukromí. Byty v lokalitě Nová Karolina jsou výjimečné svou polohou u centrálního náměstí s výhledemna Beskydy a industriální komplex Dolní Vítkovice.

Druhá etapa výstavby byla zahájena realizací architektonicky výrazně řešeného bytového domu F s 65 bytovými jednotkami o dispozici 1+kk až 4+kk a dvěma komerčními prostory. Součástí domu jsou jednopodlažní podzemní garáže, společné prostory, sklepy a technické místnosti. Komfort bydlení zvyšují pro budoucí uživatele lodžie, střešní terasy, předzahrádky a společná zahrada. Bytový dům F se nachází na Náměstí Biskupa Bruna a uzavírá východní stranu tohoto prostoru. Novostavba má tři schodišťové sekce s 6, 8 a 9 nadzemními podlažími. V přízemí jsou situovány vstupní prostory, komerční jednotky, garáže, sklepy a technické místnosti. Od 2. NP výše jsou navrženy byty, přičemž větší byty jsou situovány v atraktivních rohových sekcích, ve věžích, nebo napříč celým traktem. Hmota objektu je výrazně tvarována. Členitou siluetu vytváří dvě věžovité nástavby a vykonzolované severní křídlo. Komplikovanou formu hmoty objektu sceluje provedení fasády, jejíž hlavním motivem jsou linie stropních desek. Prostor mezi nimi člení francouzská okna, plasticita lodžií a meziokenní vyzdívky se strukturovanou omítkou. Stropní desky v akcentovaných místech věží tvoří konzoly, které zvětšují navazujícím bytům terasy a zároveň plní funkci slunolamů. Do náměstí je orientován zvýšený parter s komerčními plochami a hlavními vstupy. Má větší konstrukční výšku a vertikální členění dané rastrovými fasádami, panely obkladů a dalšími výplněmi otvorů. Barevnost hlavní hmoty je neutrální – pískovcová s kontrastními tmavými okenními rámy. Tmavší odstíny byly zvoleny také v parteru, což podtrhuje jeho specifickou funkci. Barevně výraznější budou i vstupy do jednotlivých sekcí a dělící panely lodžií. Na západní a jižní fasádě bude provedena příprava pro venkovní žaluzie. Na východní stráně objektu se předpokládá vznik vnitrobloku s venkovními pobytovými plochami. Parkovací stání jsou situována převážně do jednopodlažní podzemní garáže, částečně potom na terénu. Uliční parter bude doplněn stromy a městským mobiliářem.

Objednatel

NEW KAROLINA RESIDENTIAL DEVELOPMENT II s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2018