Stavební činnost

Firma GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. provádí komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl pozemního stavitelství, a to zejména v oblasti občanské, bytové a průmyslové výstavby.

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se také zaměřuje na „specializované části staveb a vybraná firemní řemesla, a to prostřednictvím vlastních specializovaných firemních středisek. Tyto činnosti je firma schopna realizovat i samostatnými dodávkami mimo generálních dodávek staveb na klíč. Zaměření a předmět jednotlivých specializovaných středisek uvádíme níže.