Centrum Olympia Plzeň – Cinemas, Plzeň

Plzeň

Podrobnosti

Objekt „Cinemas“ je přístavbou již stávajícího obchodního střediska. Navazuje na objekt 3. etapy výstavby „Food Court“. Návaznost objektů není pouze provozní, ale i konstrukční. Dispozičně je umístěn nad stávajícími železobetonovými garážemi jejichž půdorys nejen zcela zabírá, ale v částech přechází i přes jejich dispozici na rostlý terén. Výškově je objekt řešen tak, že 1. podlaží na stropě garáží je vyhrazeno obchodnímu a zábavnému využití. Ve 2. podlaží o půdorysné ploše 4 445m2 jsou umístěna kina, které zcela zabírají a dispozičně určují půdorys všech podlaží a tedy i celkový členitý vzhled přístavby. Vyšší podlaží jsou řešena dispozičně i výškově zcela dle požadavku budoucího provozovatele. Výška tří velkých sálů, resp. požadavek interiéru, výrazně převyšuje nutný požadavek na ostatní prostory a zároveň i značně převyšuje ostatní objekty obchodního střediska. Z těchto důvodu je střecha nad těmito sály zvednuta. Pohledově jako nástavby, resp. místní dominanty. Konstrukčně se jedná o jeden dilatační celek se sousedním stávajícím objektem se společnými sloupy. Umístění na stávající železobetonové konstrukci, rovněž společné i pro sousední objekt, určuje polohu nových sloupů pouze nad stávajícími sloupy.

Objednatel

Centrum Olympia Plzeň, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2005