Dostavba haly společnosti Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o., Kralice na Hané

Kralice na Hané

Podrobnosti

Dostavba haly slouží k rozšíření ploch pro montáž tiskařských strojů na výrobu obalových materiálů. Součástí stavby je napojení dostavované haly na komunikační systém a na stávající rozvody inženýrských sítí, které byly realizovány v 1. etapě výstavby. Architektonické řešení dostavby je podřízeno požadovanému provozu firmy. Dostavba montážní haly navazuje na stávající halu, která byla realizována v rámci 1. etapy výstavby. Montážní hala je jednopodlažní, nepodsklepená, dvoulodní se sedlovými střechami s velmi malými spády. Část montážní haly je zvýšená. Uzavřená hala a průjezdná expediční plocha je tvořena ocelovou konstrukcí s pláštěm a střechou opatřené izolací. Izolační stěnové panely jsou ze sendvičových PUR panelů a částečně z panelů s minerální vložkou. Sokl haly je z betonových panelů s tepelnou vložkou. Střecha haly je z trapézových plechů s tepelnou izolací a vodotěsnou izolací. V plášti haly jsou osazena ocelová sekční vrata, vstupní a únikové dveře a plastová okna. Hala je založena na pilotách. Oplocení parkoviště osobních automobilů je z lakovaného pletiva na ocelových sloupcích. Oplocení navazuje na stávající oplocení realizované v 1. etapě výstavby.

Komunikace jsou s živičným krytem, zadní objízdná část komunikace a parkoviště jsou ze zámkové dlažby

 

 

Objednatel

Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2006