Prodejna potravin LIDL, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Novostavba prodejny společnosti LIDL ČR, v. o. s., která slouží k maloobchodnímu prodeji potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží. Z hlediska urbanistického je objekt umístěn v zóně určené územním plánem k zástavbě komerčními stavbami. Z hlediska architektonického je objekt navržen jako jednopodlažní budova se sedlovou střechou. Jihovýchodní fasáda je plná bez oken s přístřeškem nad hlavním vstupem a s výkupem lahví vedle vstupu. Výkladce jsou provedeny s hliníkovými rámy v barvě modré orientované na severovýchod. Zásobování je ze severozápadní strany odvrácené od komunikace ulice Pavlovické. Pro pohodlný přístup zákazníků je parkoviště se 106 místy z toho 5 pro osoby tělesně postižené. Parkoviště a přístupové komunikace jsou provedeny v zámkové betonové dlažbě. Úpravy komunikace jsou provedeny s povrchem asfaltobetonovým. Součástí úprav komunikace jsou také přilehlé chodníky, které jsou provedeny v betonové zámkové dlažbě.

Zajímavá čísla

106

parkovací místa

Objednatel

Lidl Česká republika v. o. s.

 

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2007