Aquapark, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Areál AQUAPARKu je situován v severozápadní části RETAIL PARKU Olomouc (obchodní zóna) v koncové pozici a na nejvyšším místě daného pozemku. Hlavní objekt zachovává výšku okolní zástavby obchodních pavilonů a svými věžemi toboganů tvoří výškovou i dojmovou dominantu místa – „MAJÁK“. Kompozice hmot je založena na segmentové plavecké prosklené hale a horizontální lince letních šaten. Vertikální zvýraznění tvoří věže toboganů, zvláště hlavní prosklená kuželová věž vnitřních atrakcí. Vnitřní bazény s několika zónami a tobogany tvoří náplň hlavní plavecké haly, která je prosklená a stává se hlavní atrakcí vstupní haly i saunového provozu ve 3.NP a na galerii. Travnaté opalovací plochy se vzrostlou zelení zajišťují příjemnou atmosféru letního koupaliště. Hlavní budova tvoří jádro celého AQUAPARKU a zahrnuje bazénovou halu včetně technického a hygienického zázemí, administrativní část, restaurace a bary, dětský koutek v podobě „junglelandu“, sauny a další. Objekt je hmotově rozčleněn do několika segmentů splývajících v jeden celek. Základem je třípodlažní kvádr jihovýchodního křídla, který tvoří čelní fasádu. Na tento kvádr navazuje v pravém úhlu od východního nároží dvoupodlažní kvádr severovýchodního křídla. Ve výseči těchto dvou kvádrů je situován hlavní prostor bazénové haly, který je přestřešen půlkruhovou rotační plochou. Pata rotační plochy běží od jihovýchodu po severozápad po terénu a po následném průniku s dvoupodlažním kvádrem se v rozmezí od severozápadu po severovýchod zvedá do úrovně stropu nad 2.np. V prostoru nad severovýchodním křídlem tak pod touto střechou vzniká další, třetí podlaží. Střed rotační plochy je umístěn v polovině délky severozápadní fasády třípodlažního bloku. Nad rovinu střechy bazénové haly v úrovni čtvrtého nadzemního podlaží vybíhá půlválec o poloměru cca 11m se společným středem. Jeho těleso společně s kuželem (průměr v patě cca 8,5m) vysazeným nad rovinou střechy půlválce tvoří věž nástupu na tobogán a současně dominantní bod celého objektu (maják) -další objekty stavební části jsou letní šatny a bazény a venkovní tobogánová věž, která tvoří hlavní dominantu celého díla.

Objednatel

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2009