EXPLORA BUSINESS CENTRE JUPITER, Praha

Praha

Podrobnosti

Předmětem dodávky výstavby jsou vnitřní stavební práce včetně povrchových úprav na obchodně – administrativním komplexu v Nových Butovicích. Jedná se o podsklepenou budovu se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími, vertikálně provázanou komunikačními a sociálními jádry, včetně příjezdové účelové komunikace, přípojek inženýrských sítí a provizorního dopravního napojení. Nedílnou součástí je komunikační uzel propojení úrovně ulice Bucharova s úrovní vestibulu metra Nové Butovice. Funkce objektu je – administrativně obchodní komplex s kancelářskými a obchodními plochami a doplňkovou funkcí stravování pro zaměstnance. Půdorys objektu ve tvaru čtverce s atriem uprostřed od P do 7P obsahuje dvě hlavní a dvě vedlejší komunikační jádra. Každé hlavní komunikační jádro obsahuje 4 výtahy, hlavní schodiště, blok sociálního zázemí a instalační jádra. Každé vedlejší komunikační jádro obsahuje únikové schodiště a instalační jádra. Každé komunikační jádro prostupuje všechna nadzemní i podzemní podlaží.

 

Objednatel

Jungmannova v.o.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2008