Autocentrum Porsche, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Budova autocentra

PORSCHE zahrnuje dvoulodní objekt autoservisu a dva autosalony. Autosalon ŠKODA je dimenzován na prodej o kapacitě nad 300 vozů ročně. Půdorysně se jedná o obdelník zakrytý segmentovou konstrukcí střechy. Další autosalon je určen pro více značek koncernu VW a je situován tak, aby navazoval komunikačně i prostorově na společné zázemí, nacházející se v zadní časti autosalonu ŠKODA. Autoservis zajišťuje servisní a opravárenskou činnost. Suterén je využit pro sklad pneumatik a garážování vozidel, určených k prodeji. Uvedené funkční členění objektů je zdůrazněno i hmotovým a materiálovým řešením fasád. Součástí je také objízdná areálová komunikace, parkoviště pro zákazníky, vymezené plochy pro vozidla odstavená pro servis a plochy pro vozidla určená k prodeji.

Objednatel

Porsche Immobilien spol. s r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2005