Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií – Explorer (CEETe)

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, Masarykova univerzita, Brno

Výstavba budovy „G”, Technická univerzita, Liberec

ČZU – Mezifakultní centrum enviromentálních věd – 2. část, Praha

Rekonstrukce ústavu mikrobiologie LF Univerzity Palackého, Olomouc

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, Masarykova univerzita, Brno

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK, Plzeň

UHK – objekt C – lokalita Na Soutoku, Hradec Králové

Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7, Zlín