Dostavba kampusu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Školka SUOMI Hloubětín, 6. etapa, Praha

Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií – Explorer (CEETe)

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, Masarykova univerzita, Brno

Výstavba budovy „G”, Technická univerzita, Liberec

ČZU – Mezifakultní centrum enviromentálních věd – 2. část, Praha

Rekonstrukce ústavu mikrobiologie LF Univerzity Palackého, Olomouc

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, Masarykova univerzita, Brno

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK, Plzeň

UHK – objekt C – lokalita Na Soutoku, Hradec Králové