UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7, Zlín

Zlín

Podrobnosti

Stavba nadále slouží jako vysokoškolské koleje a hotel. Nové dispoziční řešení kolejí vychází ze stávajícího stavu. Vzhledem k panelovému konstrukčnímu systému je dodržen půdorysný rastr nosných stěn a většina dispozičních změn se odehrává v rámci tohoto daného půdorysného členění. Funkčně je budova rozdělena na převážně administrativní a relaxační část v 1PP a část ubytovací v patrech vyšších. Nejvýraznější změnou, navrženou v rámci rekonstrukce univerzitních kolejí Tomáše Bati ve Zlíně, je přístavba kubického tvaru na západní straně budovy. Navržená přístavba doplňuje objekt kolejí v pohledově významném směru od křížení ulic Štefánikova a Osvoboditelů. Jedná se komunikační prostor, v němž je situován výtah a požární schodiště. Skleněný tubus je doplněn formálně tvarovanou hmotou schodišťové stěny, která směrem nahoru ustupuje a otevírá širší výhledy do okolí tím více, čím výše návštěvník stoupá po schodišti. Tvarově připomíná číslovku 7, v reminiscenci na kódové označení objektu U7. Tato přístavba vyúsťuje nad stávající střechou a je v tomto místě napojena na nově navrženou nástavbu na střeše, která plní funkci společenského volnočasového prostoru. Nachází se zde bar se zázemím, posezení pro návštěvníky a hygienické zázemí.

Zajímavá čísla

657 m2

zastavěná plocha

12 665 m3

obestavěný prostor

90

počet pokojů

165

počet lůžek

Objednatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022