Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK, Plzeň

Plzeň

Podrobnosti

Hlavním záměrem projektu Univerzitního medicínského centra LF UK (UniMeC) bylo vybudování části nového kampusu – sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše 4 960 m2 pro pět teoretických ústavů: farmakologie a toxikologie, patologické fyziologie, fyziologie, biologie a biofyziky. V budově se nachází moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další související prostory. Primárním cílem projektu Biomedicínského centra LF UK (BioMeC), který sestává ze dvou budov laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 120 m2, bylo vytvoření kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Konstrukčně jsou objekty založeny na velkorozměrných pilotách, přičemž hlavní nosný systém tvoří železobetonová monolitická konstrukce. Obvodový plášť je tvořen kombinací několika typů – fasádním proskleným hliníkovým systémem, kontaktním zateplovacím systémem a provětrávaným fasádním pláštěm s použitím cihelných obkladových prvků. Oba objekty (UniMeC i BioMeC) splňují parametry tzv. inteligentní budovy, s využitím integrovaných technologií, které se o budovu starají, řídí ji a monitorují její stav. Tím je zajištěno komplexní řízení a správa celé budovy. Na základě výměny dat a analýzy je systém v objektech zpětně ovládán a efektivněji řízen. 

 

Zajímavá čísla

4 120 m2

celková plocha laboratoří a pracoven

4 960 m2

celková užitná plocha

Objednatel

Univerzita Karlova v Praze

 

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012