UHK – objekt C – lokalita Na Soutoku, Hradec Králové

Hradec Králové

Podrobnosti

Nová výuková budova, v pořadí třetí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je situována v západní části kampusu. Součástí projektu je i výstavba parkoviště v jižní části areálu a realizace kašny. Čtyřpodlažní bezbariérový objekt C, obdélníkového půdorysu o rozměrech 45 x 62 m, má vnitřní zastřešené atrium. Základním tvarem budovy je kvádr doplněný o vystupující plochy arkýřů, balkonů a předsazených teras. Celý objekt má pravidelný rastr oken. Střecha je ve dvou traktech valbová, zbylé plochy tvoří střecha plochá. Zastřešení atria je řešeno třemi řadami sedlových světlíků. Propojení jednotlivých podlaží je zajištěno dvěma hlavními komunikačními uzly, které jsou tvořeny schodištěm s osobním výtahem. Všechna podlaží jsou po celém svém obvodu průchozí prostřednictvím centrální chodby. V 1. NP jsou situovány posluchárny, laboratoře, přípravny, počítačové a specializované učebny. Ve 2. NP jsou navíc technické místnosti, sklady, kabinety pedagogů a doktorandské místnosti. K výuce i pro zázemí pedagogů katedry biologie a chemie je určeno 3. NP. Ve 4. NP je umístěna posluchárna, specializovaná učebna, počítačová učebna, seminární místnost, kanceláře pedagogů, dále kanceláře pro vedení fakulty a administrativu, technické místnosti a sklady. 

Objednatel

Univerzita Hradec Králové

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2015