Slavonínské zahrady, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

 

Jedná se o další etapu výstavby bytových domů projektu Slavonínské zahrady, která se nachází na jižním okraji Olomouce v klidné části Povel, na ulici Loudova. V rámci III. etapy projektu vznikly celkem 3 bytové, čtyřpodlažní domy s terasami a předzahrádkami. Jednou z velkých výhod tohoto projektu je vstřícný přístup stavby ke změnám dispozic a vybavení bytů v rámci požadavků klientských změn. Domy jsou navrženy jako jednoduché objekty obdélníkového půdorysu. Suterén je částečně zapuštěn do terénu a slouží k parkování. Na stropní konstrukci parteru mezi objekty je realizována část společné zahrady a předzahrádky bytů s vegetačním souvrstvím určeným především k výsadbě trávníku. Na fasádách objektů jsou balkony s ocelovým zábradlím. Zábradelní výplň je v kombinaci částečného krytí plochy HPL deskami s dřevěným dekorem doplněné ve zbytku plochy svislým ocelovým prvkem. Jednotlivé materiály použité na fasádě jsou voleny tak, aby objekt přirozeně zapadl do prostředí a zároveň podtrhl charakter místa. Objekty jsou založeny na pilotách, konstrukční systém spodní stavby tvoří ŽB základová deska s nosnými ŽB stěnami a sloupy. Svislý nosný systém nadzemních podlaží je tvořen převážně zděnými stěnami, které jsou doplněny ŽB stěnami a sloupy. Stropní desky jsou realizovány jako železobetonové monolitické.

Zajímavá čísla

4 540 m2

zastavěná plocha

119

parkovací stání

50 990 m3

obestavěný prostor

114

počet bytových jednotek

Objednatel

Marzio,s.r.o.

Kategorie stavby

Bytový dům

Termín dokončení

2023