Hala Polárka, Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

Podrobnosti

Záměrem projektu bylo vybudování nové víceúčelové sportovní haly, která bude součástí budoucího komplexu Multifunkční centra ve Frýdku-Místku. Objekt nahradil původní areál, který byl využíván jako sportovní centrum se stávající víceúčelovou sportovní halou a jejími obslužnými objekty. Tato hala, která jbyla morálně i stavebně zastaralá a ve špatném technickém stav, byla v rámci řešeného záměru po vybudování haly zdemolována. Nová Hala Polárka bude využívána jak pro zimní sporty (lední hokej, krasobruslení, bruslení veřejnosti), tak, po zakrytí ledové plochy o rozměrech 58,75 x 28,5 m, jako prostor pro míčové sporty (házená, volejbal, košíková, florbal apod.). Oproti původní víceúčelové sportovní hale došlo k posunutí nové Haly Polárka k severovýchodnímu okraji řešeného areálu, směrem k nájezdu na komunikaci. Přístup pro veřejnost je z východní strany od železniční trati. Zázemí a služební vchody jsou situovány z druhé strany v návaznosti na zásobování a technické zázemí haly. Parkovací plochy pro halu jsou navrženy jednak v západní části vedle zázemí haly, jednak v severní části území. Hala Polárka je výrazově koncipována jako kompaktní aréna, čímž je podpořeno elementární vnímání funkční stavby tohoto typu. Záměrem architekta bylo vytvořit v urbanizované zástavbě jednoduchou strukturu, která bude jasně vnímatelná a rozpoznatelná. Výrazovým akcentem objektu je prostor hlavního vstupu, který je zaříznutý do objemu haly a spolu s předprostorem a rozsáhlým prosklením vytvoří centrální platformu objektu. Fasáda je dominantní ve smyslu její kompaktnosti, která je založena na střídání polotransparentních „podsvětlených“ materiálů, jako jsou tahokov a sítě v nuančním barevném provedení. Barevné řešení vychází z barevného řešení hlavního objektu Haly Polárka. Plochy fasád jsou řešeny v kombinaci hladkých ploch v oranžovém odstínu v kombinaci s trapézovým plechem v barvě grafitově šedé. Plné plochy dveřních křídel, včetně větracích žaluzií, okenních rámů a klempířských prvků jsou také v barvě šedé.

Z provozně dispozičního hlediska je hala navržena jako centrální prostor s protilehlými tribunami a ochozem. Východní tribuna má kapacitu 1446 sedících diváků a je přístupná z ochozu na 2.NP. Pod touto tribunou se nachází hlavní vstupní hala pro veřejnost se sociálním zázemím a prostorem pro občerstvení a veřejné bruslení. Západní tribuna je navržena pro 593 sedících diváků. Celková kapacita je pak 2060 míst. Tribuna je součástí pětipodlažního vestavku, ve kterém se nachází veškeré provozní a technické zázemí haly. V 1. PP se nachází skladové prostory a samostatně přístupná 7-mi dráhová střelnice s veškerým zázemím. V 1.NP se nachází šatny, technické zázemí s rolbovnou a dílnou. Ve 2.NP se nachází hygienické zázemí občerstvení, rozcvičovna, fanshop a prostory technického zázemí. Ve 3.NP je umístěno administrativní zázemí haly, prostory VIP (3 sky boxy s kapacitou 21 míst), režie, sklady a strojovny chlazení. Ve 4.NP se nachází víceúčelový sál s 2 badmintonovými kurty a strojovna VZT. Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena dvěma vertikálními schodišti. Vertikální komunikace návštěvníků je rovněž zajištěna osobním výtahem, který je umístěn v prostoru vstupního vestibulu. Na střeše budou umístěna jen technická zařízení související s vytápěním, větráním či odvětráním objektu. Vybudováním této nové sportovní haly výrazně zlepšilo podmínky pro sport a tělovýchovu ve městě.

Objednavatel

Sportplex Frýdek – Místek s.r.o

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2013