Obchodní centrum Hornbach – Čestlice, Praha

Podrobnosti

Hornbach je umístěn v jihovýchodní části území Retail Parku obce Čestlice, v blízkosti dálnice D1. Objekt o celkové ploše 20 092 m2 se skládá ze tří funkčních celků, jejichž čelní a zadní fasády jsou propojeny. Hlavní budova prodejny ‚Dům a zahrada‘ s centrálním vstupem pro zákazníky je navržena jako jednopodlažní objekt, pouze jeho zadní část tvoří dvoupatrová vestavba sociálního a administrativního traktu. Součástí objektu je parkoviště pro zákazníky s komunikací, která jej spojuje se sousedním areálem autosalonu. Na severovýchodní straně navazuje na hlavní budovu částečně zastřešený sklad stavebnin s možností přímého prodeje. Na jihozápadní straně pak objekt zahradního centra, který je řešený jako prosklená jednopodlažní hala s ocelovou nosnou konstrukcí a valbovou zalamovanou střechou.

Zajímavá čísla

20 092 m2

celková plocha objektu

Objednatel

HORNBACH Immobilien HK s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2013