REKO FS, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Rekonstruovaná tribuna je situována ve sportovním areálu Sigmy v Olomouci – Řepčíně. Zázemí pro mládežnická fotbalová družstva bude využitím původní tribuny, která dosud sloužila jen pro diváky a skladování. Navrhovaný objekt zázemí pro mládežnická fotbalová družstva bude vestavěn do stávající tribuny na pozemku investora. Rekonstrukce tribuny je součástí akce REKO FS, která zahrnuje realizaci celkem 6 stavebních objektů na Andrově stadionu a v tréninkovém areálu Sigmy v Řepčíně. Účelem přestavby tribuny je vytvoření zázemí pro mládežnická fotbalová družstva. Budou zde vybudovány šatny se sprchami včetně dalšího příslušenství pro možnost plně využívat areál jako tréninkové zázemí mládeže pro pořádání turnajů. Dispozičně je objekt stavby členěn na 2 podlaží. 1 NP je vestavěno do stávající tribuny, částečně rozšiřuje půdorys tribuny. Vstup do 2NP je umožněn přes hlavní vstup a následně středovým schodištěm. V 1NP se nachází šatny pro sportovce se zázemím, sklady, technické zázemí, hlavní vstup a sociální zázemí pro veřejnost. 2NP je přístupné pouze skrze hlavní vstup v 1NP a následně přes středové schodiště. Z tohoto prostoru jsou přístupné jednotlivé šatny se zázemím pro sportovce, dále pak pro rozhodčí a společenská místnost. Je tu situován i průchod přímo na tribunu.

 

Stadion tribuna

Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostorů zázemí a dostavba jižního štítu stávajícího fotbalového stadionu SK Olomouc SIGMA MŽ. Účel užívání stávajícího objektu zázemí se nemění. Dochází pouze k provozně dispozičním úpravám, vyplývajících z požadavků provozovatele a investora na modernizaci jednotlivých prostorů uvnitř zázemí. Spolu s tímto záměrem bude u jižního štítu Západního zázemí doplněn jeden modul O.K. zázemí s novým ocelovým schodištěm.

Objednatel

SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2014