Obchodní centrum CENTRAL JABLONEC

Jablonec nad Nisou

Podrobnosti

Obchodní centrum s celkovou plochou více než 13 000 m2 nájemních jednotek nahradilo původní a již nevyhovující objekt nákupního střediska OC Jabloň, dále provizorní stánky tržiště a objekt tělocvičny. Projekt svým umístěním v historické části centra města, mezi ulicemi Komenského, Generála Mrázka a ulicí Machova nabízí výbornou dopravní dostupnost pro pěší i prostřednic­tvím MHD. Architektonické zpracování nového obchodního centra plně respektuje a navazuje na stávající okolní výstavbu a svažitý terén území. Vlastní objekt je nepravidelného tvaru o půdorysných rozměrech cca 143 × 107 m, má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a tři vložené mezaniny. Jde o železobetonový skeletový systém, který je kombinovaný s železobetonovými obvodovými stěnami a stěnami komunikačních jader a výtahových šachet. Ve všech podlažích jsou umístěny nájemní jednotky, kdy v 1. NP převládají plochy krytých parkovacích stání, vnitřního zásobovacího dvora a supermarketu. V 2. a 3. NP se nacházejí další nájemní jednotky, přičemž ve 3. NP je umístěn Foodcourt s restauracemi. Technologické zařízení je umístěno zejména na střeše za akustickými zástěnami. Hlavní komunikační prostor pro vstup návštěvníků do jednotlivých obchodních jednotek tvoří galerie, která prochází všemi nadzemními podlažími. Vertikálně je pasáž propojena eskalátory, travelátory a výtahy.

Objednavatel

CRESTYL properties s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2017