Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Zlín

Podrobnosti

Realizace specializovaného výzkumného centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaměřeného na aplikovaný výzkum polymerů, významně rozšiřuje výukové a vývojové kapacity univerzity a propojuje prostředí akademické s komerčním.

Objekt přiléhá k hlavní západní příjezdové komunikaci Zlína – třídě Tomáše Bati. Nachází se na její jižní straně, naproti charakteristickému areálu původních Baťových závodů.

Hmotově tvoří budova čtyři základní prvky – dvoupodlažní ‚těžkou‘ podnož, obdélný blok, parafrázující místně tradiční objekty a s ním paralelní užší blok a spojovací krček. Spodní dvoupodlažní, z půlky zakopaná podnož, obsahuje v úrovni 1. PP většinu technického zázemí domu. Zde je situován hlavní pilotní útvar s těžkou laboratorní technikou a další laboratoře. V úrovni 1. NP jsou vstupní a reprezentativní prostory. Od úrovně 2. NP objekt vystupuje pouze v obou zmíněných, stejně dlouhých, avšak různě hlubokých traktech, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Větší trakt slouží k výukovým a výzkumným laboratorním provozům, menší pak pracovnám a administrativnímu zázemí. Ve spojovacím krčku se nachází hlavní vertikální komunikační jádro, včetně sociálního a technického zázemí.

Objednavatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2014