Zkvalitnění služeb a dobudování doprovodné infrastruktury areálu golfového hřiště Dolany – Véska

Olomouc

Podrobnosti

Stavba polyfunkčního třípodlažního objektu klubovny a mechanizační haly plní funkci provozního, hráčského a technického zázemí Golfového klubu Olomouc. Golfová klubovna vytváří nejen zázemí pro sportovce v nadstandardní kvalitě, zároveň objekt celoročně nabízí čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení, plochy pro pořádání firemních večírků, školení a výjezdních zasedání. Objekt klubovny je třípodlažní budova s kombinací monolitických a zděných nosných a obvodových konstrukcí. Objekt mechanizační haly je jednolodní jednopodlažní železobetonová hala. Objekt plní funkci technického zázemí golfového hřiště – funkce péče o mechanizaci (sklady, údržba, servis, drobné opravy, dílna sklady příslušných surovin a náplní, péče o zaměstnance). Hlavní objekty jsou doplněny příjezdovými komunikacemi, zpevněnými plochami, přípojkami inženýrských sítí, terénními a sadovými úpravami a prvky drobné architektury.

Objednatel

GOLF AREA, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012