Zkvalitnění služeb a dobudování doprovodné infrastruktury areálu golfového hřiště Dolany – Véska

Olomouc

Podrobnosti

Novostavba polyfunkčního třípodlažního objektu klubovny a novostavba mechanizační haly bude plnit funkci provozního, hráčského a technického zázemí Golfového klubu Olomouc. Navrhovaná golfová klubovna vytváří nejen zázemí pro sportovce v nadstandardní kvalitě, zároveň objekt celoročně nabízí čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení, plochy pro pořádání firemních večírků, školení a výjezdních zasedání. Objekt klubovny je navržen jako třípodlažní budova s kombinací monolitických a zděných nosných a obvodových konstrukcí. Objekt mechanizační haly je navržen jako jednolodní jednopodlažní železobetonová hala. Objekt bude plnit funkci technického zázemí golfového hřiště – funkce péče o mechanizaci (sklady, údržba, servis, drobné opravy, dílna sklady příslušných surovin a náplní, péče o zaměstnance). Hlavní objekty jsou doplněny příjezdovými komunikacemi, zpevněnými plochami, přípojkami inženýrských sítí, terénními a sadovými úpravami a prvky drobné architektury.

Objednatel

GOLF AREA, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012