Multifunkční aula Gong – Dolní Vítkovice, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Projekt rekonverze plynojemu z roku 1921 v industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě vytvořil z národní kulturní památky multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota byl zachován původní vzhled plynojemu a nová budova je umístěna do jeho vnitřního prostoru. Realizace díla probíhala ve dvou etapách. V první etapě bylo provedeno statické zajištění, vyřezání otvorů a vyztužení ocelových konstrukcí, dále zdvižení zvonu a jeho stabilizace. Druhá etapa zahrnovala vlastní realizaci vestavby. V přízemí se nachází vstupní hala, prozatímní galerie moderního umění, občerstvení a hospodářské zázemí. V 1. patře jsou umístěny přestavitelné místnosti s centrální halou, která navazuje na malé jeviště a na gastrogalerii. Na úrovni 2. patra se rozprostírá rozlehlý foyer víceúčelového sálu s přiléhající šatnou. Otevřená společenská schodiště z foyer vedou do stupňovitého sálu o kapacitě 1527 osob. Celková geometrie stupňovitého sálu zaručuje velmi kvalitní viditelnost a akustiku.

 

Ocenění

Zajímavá čísla

554 000

celkový počet nýtů

1 492 cm

výška vyzdvižení zvonu bývalého plynojemu

1 509 míst

kapacita Velkého sálu

Objednavatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012