Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci

Olomouc

Podrobnosti

Nový Ústav molekulární a translační medicíny v areálu Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje moderní technologickou infrastrukturu. Stal se platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum v České republice s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Objekt má obloukový půdorys dle tvaru vrstevnic. Je řešen jako železobetonová monolitická konstrukce s fasádami z plechu a skla. Podélné obloukové stěny jsou různoběžné s rozšířením směrem k jihozápadu.

 

Ocenění

Zajímavá čísla

4 700 m2

zaujímá plocha laboratoří

Objednavatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012