IN SADY, Brno

Brno

Podrobnosti

Objekt polyfunkčního domu „INSADY“ se nachází v samotném centru Brna, v katastrálním území Staré Brno. Celý objekt je řešen jako železobetonový monolit s kombinovaným konstrukčním systémem a je tvořený třemi vzájemně propojenými bloky A, B, C s nezaměnitelným architektonickým vzhledem. Ukrývá v sobě 137 bytových jednotek, ale také komerční a administrativní prostory včetně parkovacího stání. Objekt je navržen jako nízkoenergetický s těmi nejmodernějšími technologiemi, a proto byla část střechy osazena fotovoltaickou elektrárnou a zbylé části jsou věnovány přírodě v podobě vegetačních střech. Primárním zdrojem tepla a chladu jsou zde tepelná čerpadla, kdy všechny bytové jednotky mají vlastní klimatizaci i rekuperaci. Všechny tyto technologické prvky je možné ovládat přes mobilní aplikaci Merbon Visual.

Zajímavá čísla

1 700 t

uložených tun oceli

4 400 m2

plocha komerce

10 000 m2

plocha bytových prostor

Objednatel

LERAM building s.r.o.

Kategorie stavby

Polyfunkční objekt

Termín dokončení

2023