Parkovací dům Kroměříž

Kroměříž

Podrobnosti

Dvoupodlažní parkovací dům, který je částečně zapuštěný pod přilehlý terén, vznikl na území bývalého vojenského areálu v těsné blízkosti historického jádra města Kroměříž, nedaleko Květné zahrady. Garáže jsou navrženy systémem ramp přes půl patra a jejich fasáda je otevřená velkými otvory pro provětrávání prostor a doplněna liniovými hliníkovými žaluziemi. Nosná betonová konstrukce je odhalená v provedení pohledového betonu a opatřena transparentním uzavíracím nátěrem. Střechy jsou zelené s malou tloušťkou vegetační vrstvy a samovolnou údržbou. Ke garáži je přidruženo informační centrum, zázemí a kryté podloubí. Vertikální konstrukce zázemí i informačního centra jsou navrženy z cihelných bloků s prosklením. Dominantou objektu je malé náměstí, které disponuje přírodními materiály a vodním prvkem s tekoucí vodou. Další zajímavostí je část fasády, která je tvořena z betonových dlaždic s grafickým betonem na motivy Kroměřížských zahrad.

Zajímavá čísla

2 678 m2

zastavěná plocha

4 109 m2

celková užitná plocha

17 058 m3

obestavěný prostor

137

počet parkovacích míst

Objednavatel

Město Kroměříž

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022