ČZU – Mezifakultní centrum enviromentálních věd – 2. část, Praha

Praha

Podrobnosti

Objekt MCEV II je situován do více než 34 ha rozlehlého areálu České zemědělské univerzity v Praze 6,,Suchdole. Poskytl nové výukové, technické a společenské prostory, včetně zázemí třem katedrám: katedře kvality zemědělských produktů, katedře zahradní a krajinné architektury v rámci Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, a také katedře aplikované ekologie Fakulty životního prostředí. Urbanistická koncepce počítala s logickým umístěním stavby s ohledem na propojení s MCEV I a zároveň s uzavřením celku tří vzájemně propojených budov. Objekt o rozměru 87 x 21 m je tvořen šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. S původní budovou MCEV I je propojen v úrovni od 1. NP do 5. NP spojovacím krčkem. Nosný systém objektu je z železobetonového monolitického skeletu, v kombinaci sloupového a stěnového skeletu. V 1. PP objektu jsou technické prostory, energocentrum a vnitřní parkovací stání. Výukové prostory a laboratoře jsou situovány v 1. a 2. NP. Pracovny, doplněné o laboratoře, cvičebny a ateliéry, se nacházejí ve 3.–6. NP. Střecha je koncipována jako pochozí, slouží jako tzv. zelená střecha k výuce v rámci studia. Stavba byla navržena se záměrem užívání v rámci environmentálního pojetí s požadavky na provozní úspornost se stupněm hodnocení Energy Efficient až Very Energy Efficient. 

Objednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2014