Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií – Explorer (CEETe)

Ostrava

Podrobnosti

Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií navazuje na stávající výstavbu areálu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Výsledkem projektu je vytvoření výzkumné a vývojové základy sloužící k vzdělávání. V Objektu CEETe bude vybudováno unikátní výzkumné zázemí dle požadavků moderní energetiky 21. století sdružující laboratoře pro výzkum a vývoj v oblasti vodíkového a odpadového hospodářství, distribuce, akumulace a užití energie včetně polygonu H2 a rychlonabíjecí stanice pro účely výzkumu, V Objektu se nachází vlastní technologie, laboratoře pro vývoj a výzkum, zázemí pro zaměstnance, jednací a školící prostory. Tvarově se jedná o čtyřpodlažní stavbu s půdorysem ve tvaru „L“, přičemž čtvrté podlaží je navrženo pouze nad centrální částí objektu a svou hmotou převyšuje výšku nižšího podlaží. Celý objekt bude podhledově řešen předsazenou studenou fasádou, tvořenou fotovoltaickými panely osazenými do sloupkopříčkového rastrového systému. Fotovoltaické panely budou umístěny na všech fasádách budovy s výjimkou severovýchodní části, kde je navržena zelená stěna s vysazenou intenzivní zelení včetně nosné podkonstrukce a drenážního systému. Střešní plášť s břidličným posypem bude z jedné části obsahovat fotovoltaické panely a větrné turbíny a z druhé části zelenou střechu a venkovní zahrady se skleníkem a záhony, které budou určeny pro biologický výzkum.

Zajímavá čísla

1 024 m2

zastavěná plocha objektu

12 570 m2

obestavěný prostor objektu

Objednatel

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2023