Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 1.etapa, bytové domy D1,D2


Objednatel: YIT Stavo s.r.o.

Lhůta výstavby: 20 měsíců

Půdorys první etapy nového obytného souboru v pražském Hloubětíně je rozdělen na dvě samostatné hmoty, zahrnující čtyři sekce se samostatnými vchody. Každá sekce se dále sestává ze šesti nadzemních bytových podlaží a dvou podzemních podlaží. Ta spojují obě hmoty společným suterénem a jsou určená pro garáže a technické zázemí.

Stavba je vzhledem k nedostatečné únosnosti a rozdílné stlačitelnosti zemin v podloží založená na základové desce s vrtanými piloty o průměrech 620, 750 a 900 mm a délkách 6–12,5 m. Spodní část je provedena jako tzv. železobetonová „bílá vana“. Nosnou konstrukci horní části stavby tvoří v 1. až 4. NP železobetonový stěnový systém s přechodovou stropní deskou nad podzemním parkingem. V 5. a 6. NP přichází v úvahu zděný stěnový systém. Z důvodu výstavby v těsné blízkosti ochranného pásma pražského metra bylo nutné pod přechodovou desku na úrovni rozhraní 1. PP a 1. NP instalovat speciální vibroizolaci renomovaných výrobců Getzner a Ekostar, která eliminuje nežádoucí přenos vibrací a strukturálního hluku, způsobených provozem metra. Střecha objektu je plochá, jednoplášťová a nad nejvyšším podlažím nepochozí. Naopak terasy jsou tvořené pochozí střechou s betonovou dlažbou. Část pochozí střechy bude tzv. zelená, s vegetačním souvrstvím a mlatovým chodníkem. Fasádu tvoří kombinace prvků kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty a desek EPS s prvky výplní – oken, průběžných a samostatných balkonů a zábradelních konstrukcí.

Obytný soubor nabízí celkem 149 bytů v kategoriích 1+kk až 5+kk. Hromadné garáže v suterénu mají kapacitu 146 vozidel, venkovních stání je 28. Hrubá podlažní plocha bytových podlaží je 11 556 m2, čistá podlahová plocha bytů pak 8929 m2.

Webová prezentace: http://www.yit.cz/yit_domov/nabidka-bytu/suomi-hloubetin