Bytový dům Alfa, Praha

Praha

Podrobnosti

Bytový komplex Alfa Residence je situován do křížení ulic Mukařovského a U Jezera v rezidenční čtvrti Stodůlky. Jedná se o pohledově exponovaný solitérní objekt, který má 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Je koncipován jako železobetonový sloupový a stěnový skelet s nosnou fasádou. Ostré rohy domu harmonicky navazují na ortogonální strukturu okolní výstavby. Sokl pod vertikálním solitérem je kontrastně hmotný, těžký, obložený gabiony vyplněnými kameny a popínavou zelení. Na sadové úpravy okolí stavby bude navazovat ozelenění střechy suterénního garážovacího podlaží a pnoucí zeleň. Vzhledem k poloze tubusu metra je nutné vytvořit konstrukční most, který přenese zatížení. Pomocí Gabionové stěny se vytvoří hranice venkovního prostoru pro rovinnou plochu, na kterou bude umístěno dětské hřiště.

Zajímavá čísla

27 100 m3

obestavěný prostor

8 142 m2

podlahová plocha

76

počet bytů

56

garážové stání

Objednatel

Alfa Luka residence s.r.o.

Kategorie stavby

Bytový dům

Termín dokončení

2023