Bytové domy Uhříněves – Nad Volyňkou, Praha

Praha

Podrobnosti

Novostavba moderních bytových domů A a B + C je situovaná na jihovýchodním okraji Prahy, v ulici Nad Volyňkou v městské části Uhříněves. Na severu sousedí tato lokalita s poměrně rušnou ulicí Františka Diviše a průmyslovou zónou, na jižní straně ji obklopuje zástavba rodinných domů.

Stavba je založena na plovoucích vrtaných pilotech průměru o 630 a 880 mm a o délce 4 až 22 m. Konstrukčně tvoří spodní část železobetonová tzv. bílá vana s krystalickou přísadou. Nosná konstrukce horní části stavby bude zhotovena z monolitického železobetonu, železobetonových prefabrikátů a keramického zdiva. Balkóny (lodžie) jsou navrženy jako železobetonové monolitické nebo prefabrikované, se značnou variabilitou dle architektonicko-stavebního návrhu. Fasádu tvoří tepelně izolační kotvený systém ETICS na bázi fasádních desek z polystyrenu, doplněných minerální vatou.

Celková zastavěná plocha objektů je 2694 m2. Obestavěný prostor má 46 549 m3. Bytové domy se skládají ze dvou stavebně nezávislých objektů – domu A a domů B a C. Šestipodlažní objekt A tvoří dvě části obdélníkového půdorysu (A1 a A2), svírající spolu úhel 48°. Objekt A má dva samostatné vstupy, jeden hlavní z vnitrobloku a druhý společný vjezd do suterénních garáží. Pětipodlažní objekt B + C je rovněž složený ze dvou částí. Část B je obdélníkového půdorysu a tvoří ji 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Část C má lichoběžníkový půdorys a 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Obě části, jež jsou k sobě půdorysně orientovány pod úhlem 90°, mají společný suterén s jedním vjezdem. Objekt B má 2 samostatné vchody a objekt C jeden vchod. V 1. NP bytových domů se nacházejí úklidové komory, kočárkárny a vstupní prostory se schránkami, v suterénech pak parkovací stání, sklepy a technické místnosti. Obytná a komerční část zahrnuje 112 bytových jednotek a čtyři ateliéry. Bytové jednotky spadají do velikostních kategorií 1+kk až 4+kk, přičemž pět jednotek 4+kk má plochu větší než 100 m2 (včetně terasy).

Objednatel
CENTRAL GROUP Nad Volyňkou, a. s.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2017