Obytný soubor Modřanský Háj, Praha

Praha

Podrobnosti

Dokončený soubor staveb bude tvořit obytný areál, který bude sloužit k trvalému bydlení obyvatel v hromadných bytových domech či individuálních rodinných domcích. Jednotlivé obytné domy budou napojeny na komunikační systém ve standardu zklidněné obytné zóny a jako doplňkové funkce budou řešeny parkovací plochy, rekreační plochy zeleně a občanská vybavenost.

 

Budoucí obytný areál je rozdělen na tři celky.

 

První skupina – schodišťové bytové domy (A, B)

 

Podél ulice Do Koutů je zástavba nejkoncentrovanější. Je odrazem limitů územního plánu. Skupinu tvoří jedna až dvě řady obytných domů sdružených do dvojic na společné terase ukrývající parkovací suterén. Objekty jsou řešeny jako dispoziční trojtrakt, třípodlažní, podsklepené. Objekt B je naopak izolovaný solitérní dům s obchodním parterem, stojícím uprostřed náměstí.

Městský charakter zástavby je posílen situováním obchodního parteru do budovy B ve vazbě na nové náměstí.

 

Druhá skupina – pavlačové domy (C) a čtyřdomky (E)

 

Střední pás je nejrozsáhlejší – jde o přechodový typ zástavby – mezi hromadnou a individuální – mezi městem a krajinou. Je tvořen dvěma řadami dvoupodlažních pavlačových objektů kombinovanými se solitérními čtyřdomy na vlastních parcelách.

 

Třetí skupina – rodinné domy (F)

 

Podél lesa V hájích je zástavba rozvolněna do řady individuálních rodinných izolovaných dvojdomů.

Objednatel
Modřanský háj, s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2020