Obytný soubor Modřanský Háj, Praha

Praha

Podrobnosti

Dokončený soubor staveb tvoří obytný areál, který slouží k trvalému bydlení obyvatel v hromadných bytových domech či individuálních rodinných domcích. Jednotlivé obytné domy jsou napojeny na komunikační systém ve standardu zklidněné obytné zóny a jako doplňkové funkce jsou řešeny parkovací plochy, rekreační plochy zeleně a občanská vybavenost. Areál je rozdělen na tři celky. První skupina – schodišťové bytové domy (A, B) – Skupinu tvoří jedna až dvě řady obytných domů sdružených do dvojic na společné terase ukrývající parkovací suterén. Objekty jsou řešeny jako dispoziční trojtrakt, třípodlažní, podsklepené. Objekt B je naopak izolovaný solitérní dům s obchodním parterem, stojícím uprostřed náměstí. Městský charakter zástavby je posílen situováním obchodního parteru do budovy B ve vazbě na nové náměstí. Druhá skupina – pavlačové domy (C) a čtyřdomky (E) – Střední pás je nejrozsáhlejší – jde o přechodový typ zástavby – mezi hromadnou a individuální – mezi městem a krajinou. Je tvořen dvěma řadami dvoupodlažních pavlačových objektů kombinovanými se solitérními čtyřdomy na vlastních parcelách. Třetí skupina – rodinné domy (F) – Podél lesa V hájích je zástavba rozvolněna do řady individuálních rodinných izolovaných dvojdomů.

Objednatel
Modřanský háj, s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2020