Novostavba provozní haly a administrativní budovy společnosti Clean4you, s.r.o. – I.etapa, Hněvotín

Hněvotín

Podrobnosti

Projekt administrativního a výrobního sídla společnosti Clean4you, s.r.o. v Hněvotíně u Olomouce ve své první etapě zahrnuje realizaci administrativní budovy, výrobní haly, garáží pro dodávky a manipulační plochy včetně parkoviště a přípravu území pro výstavbu skladovací haly.

Návrh souboru staveb byl proveden tak, aby svým měřítkem a architektonickým ztvárněním působil v kontextu okolní zástavby a morfologie terénu co nejpříznivěji. Jedná se o třípodlažní objekt, přičemž třetí nadzemní podlaží je ustupující tak, aby stavba co nejvíce korespondovala s okolní krajinou a výrazně nepřevyšovala v pohledech.

Administrativní budova je navržena jako třípodlažní. První, bezbariérové podlaží, je určeno k reprezentativním účelům, nachází se v něm recepce, jednací místnosti pro přijímání návštěv a technické zázemí firmy. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží jako kanceláře pro vedení firmy a kanceláře pro zaměstnance včetně zázemí. Administrativní objekt je provozně propojen s výrobní halou spojovacím krčkem tak, aby bylo možné projít do provozu výroby bez nutnosti vstupu do exteriéru.

Ve výrobní hale, která je principiálně rozdělena na část výrobní a část skladovací, se bude nacházet expedice výroby, technické zázemí zámečnické výroby, svařovna a hygienické zázemí pracovníků včetně denní místnosti.

Zajímavá čísla

225,8 m2

administrativní hala

2 207,4 m2

výrobní hala

1 165,5 m2

hala (původně mycí linka)

120 m2

garáž

Objednatel
Clean4you, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2017