Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o., I., II. etapa, Lutín

Podrobnosti

I. etapa

 

Předmětem záměru je výstavba nové výrobní haly na místě demontovaných nevyhovujících objektů pro společnost Edwards, s.r.o. Lutín. V nově navržené hale bude pokračovat výroba kompaktních vakuových čerpadel, včetně jejich komponentů. Hala je dispozičně členěna na dvě části a to na výrobní halu a dvoupatrovou vestavbu. Součástí haly jsou i místnosti pro výzkum a vývoj a kalibrační místnost. Dvoupatrová vestavba je v přízemí tvořena provozním zádveřím pro expedici hotových výrobků, technickými místnostmi jako jsou kotelna, rozvodna NN, centrální úklidová místnost pro elektrické úklidové vozíky, nabijárna baterií elektrických vozíků a dále pohotovostním hygienickým zázemím pro zaměstnance a vstupní chodbou se schodištěm do 2.NP. Ve druhém patře jsou umístěny denní místnost a šatny se sociálním zázemím pro zaměstnance. Ve druhém patře je umístěna i kompresorovna přístupná samostatným schodištěm z provozního zádveří v expedici.

Součástí I. etapy jsou i demolice původních nevyhovujících objektů, areálové inženýrské sítě a parkoviště.

 

II. etapa

 

Předmětem záměru je rozšíření výrobní haly z I. etapy výstavby o další trakt resp. halu, dále výstavba administrativní budovy v proluce mezi stávající administrativní budovou a halou vybudovanou v I. etapě a také rekonstrukce stávající administrativní budovy.

Výrobní hala přímo navazuje na halu vybudovanou v I. etapě a je s ní dispozičně a provozně propojena. Hala je členěna na výrobně montážní část, jemnou montáž, balení a expedici a její součástí je i přístřešek odpadového hospodářství umístěný vně haly.

Administrativní budova je třípodlažní nepodsklepený objekt dispozičně navazující na výrobní halu vybudovanou v I. etapě a na stávající administrativu. V přízemí je umístěna vstupní hala s recepcí, přijímací prostory pro návštěvy, zasedací místnosti, velkoplošná kancelář, kuchyňka, sociální zázemí a spojovací chodba. Z této chodby je možný vstup jak do stávající administrativní budovy, tak do haly z I. etapy. Ve vyšších podlažích (2. NP a 3. NP) se nachází velkoplošné kanceláře, kanceláře vedení firmy, zasedací místnosti a sociální zázemí pro zaměstnance. Všechna patra jsou propojena hlavním schodištěm a osobním výtahem umístěným v zrcadle schodiště.

 

Rekonstrukce stávající administrativní budovy

 

Zahrnuje rekonstrukci a úpravy stávající administrativní budovy vyvolané jednak výstavbou sousední administrativní budovy (nové řešení větrání, osvětlení místností apod.), ale také změnou stávající vnitřní dispozice.

Objednavatel

Edwards, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2011