Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o., I., II. etapa, Lutín

Podrobnosti

V I. etapě je předmětem záměru výstavba nové výrobní haly na místě demontovaných nevyhovujících objektů pro společnost Edwards, s.r.o. Lutín. V nově navržené hale pokračuje výroba kompaktních vakuových čerpadel, včetně jejich komponentů. Hala je dispozičně členěna na dvě části a to na výrobní halu a dvoupatrovou vestavbu. Součástí haly jsou i místnosti pro výzkum a vývoj a kalibrační místnost. Dvoupatrová vestavba je v přízemí tvořena provozním zádveřím pro expedici hotových výrobků, technickými místnostmi jako jsou kotelna, rozvodna NN, centrální úklidová místnost pro elektrické úklidové vozíky, nabijárna baterií elektrických vozíků a dále pohotovostním hygienickým zázemím pro zaměstnance a vstupní chodbou se schodištěm do 2.NP. Ve druhém patře jsou umístěny denní místnost a šatny se sociálním zázemím pro zaměstnance. Ve druhém patře je umístěna i kompresorovna přístupná samostatným schodištěm z provozního zádveří v expedici. Součástí I. etapy jsou i demolice původních nevyhovujících objektů, areálové inženýrské sítě a parkoviště. V II. etapě je předmětem záměru rozšíření výrobní haly z I. etapy výstavby o další trakt resp. halu, dále výstavba administrativní budovy v proluce mezi stávající administrativní budovou a halou vybudovanou v I. etapě a také rekonstrukce stávající administrativní budovy. Výrobní hala přímo navazuje na halu vybudovanou v I. etapě a je s ní dispozičně a provozně propojena. Hala je členěna na výrobně montážní část, jemnou montáž, balení a expedici a její součástí je i přístřešek odpadového hospodářství umístěný vně haly. Administrativní budova je třípodlažní nepodsklepený objekt dispozičně navazující na výrobní halu vybudovanou v I. etapě a na stávající administrativu. V přízemí je umístěna vstupní hala s recepcí, přijímací prostory pro návštěvy, zasedací místnosti, velkoplošná kancelář, kuchyňka, sociální zázemí a spojovací chodba. Z této chodby je možný vstup jak do stávající administrativní budovy, tak do haly z I. etapy. Ve vyšších podlažích (2. NP a 3. NP) se nachází velkoplošné kanceláře, kanceláře vedení firmy, zasedací místnosti a sociální zázemí pro zaměstnance. Všechna patra jsou propojena hlavním schodištěm a osobním výtahem umístěným v zrcadle schodiště.

Objednavatel

Edwards, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2011