AFI CITY – Budova A, Praha

Praha

Podrobnosti

Revitalizací nevyužívaného průmyslového areálu ČKD Slévárny a Moury získá pražská čtvrť Vysočany novou tvář. Cílem projektu je vytvoření městské čtvrti, která nabídne příjemné místo pro práci i bydlení. Kromě administrativní budovy s restauracemi a obchody a bytové zástavby počítá architektonická studie také s parkem, mateřskou školkou, zahradní restaurací a fitness studiem. Hlavní kompoziční osu projektu vytváří promenáda a napojuje areál AFI CITY přímo na ulici Kolbenova.

Na objektech, které jsou navrženy v pravidelných ortogonálních tvarech do jednoduché sestavy, vynikají především nápadité fasády. Pro docílení podoby „města ve městě“ mají budovy, až na dvě 12ti a 18ti patrové dominanty, různé výšky od tří do sedmi podlaží. Objekty jsou navrženy ve věcném a střídmém stylu moderní architektury, kde se záměrně propisují jednotlivé funkční části budovy do strukturovaných proporcí. Díky výraznému převýšení ostatních objektů budou dvě výškové budovy viditelnými orientačními body celého areálu AFI CITY a vymezí vstupní místa z přilehlé ulice Kolbenova.

GEMO a.s., jako generální dodavatel, realizuje výstavbu administrativní budovy A, která bude významnou dominantou celé lokality. Půdorys objektu má obdélníkový tvar o rozměrech 24,25 m x 44,5 m a celkovou výšku 72,55 m. Osmnáctipodlažní výšková budova na první pohled zaujme elegantní bílou fasádou s prosklenými plochami. Východní a západní fasády jsou charakteristické rovnoměrně umístěnými plastickými prvky vystupující před rovinu fasády. Jednoduchostí vyniká severní prosklená fasáda rozdělená různými profilacemi zasklívacích lišt. Jižní průčelí orientované do ulice Kolbenova zvýrazní velká markýza umístěná nad hlavním vchodem, jejíž motiv se promítne na prosklenou fasádu. Vertikalita stavby je podtrhnuta nepravidelně ohýbanými svislými slunolamy, které tvoří hlavní rys celé budovy.

Do přízemí bude umístěna dvoupodlažní prosklená vstupní hala, další plochu zaplní především obchody a restaurace, ty budou umístěny také v 2. NP, další patra budou sloužit jako kanceláře. Záměrem projektu je vytvořit nejen impozantní stavbu, ale také návaznost na rekreační veřejné prostory. Na boku věže proto vznikne malé náměstí se zelenými plochami, lavičkami a vodními prvky.

Zajímavá čísla

45 292 m2

plocha řešeného území I. etapy

33 544 m2

hrubá podlažní plocha celková

123 900 m3

obestavěný prostor celkový

320

celkový počet parkovacích stání

Objednavatel

TULIPA CITY s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2020