Administrativní budova DOCK IN FIVE, Praha

Praha

Podrobnosti

V moderní čtvrti DOCK IN v Libeňských docích, kde naše společnost působila dlouhodobě jako generální dodavatel administrativních i rezidenčních projektů:  DOCK IN TWO, DOCK IN THREE, DOCK IN FOUR, DOCK River Watch II, DOCK River Watch III, jsme realizovali další administrativní komplex „DOCK IN FIVE“, který v západní části lokality uzavřel kompoziční celek s největší kapacitou kancelářských prostor. DOCK 05 tvoří soubor tří budov (J1, J2.1, J3) se společným podzemním podlažím, určeným zejména pro parkování a z části také pro technické zázemí. Přízemí poskytuje prostory pro obchody a služby, všechna ostatní nadzemní podlaží jsou využita výhradně pro kancelářské účely. Objekt je koncipován jako administrativní budova s možností horizontálního i vertikálního členění na samostatně pronajímatelné celky. K dispozici jsou celkem tři samostatné vstupy pro jednotlivé části J1, J2.1 a J3, ústící vždy do přízemních vstupních hal s recepcí. Mezi budovou DOCK 05 a sousední budovou DOCK 04 vznikl v úrovni 3. až 6. podlaží propojovací mostní konstrukce, která opticky propojila oba kancelářské objekty. Sedmipodlažní budovy J1 a J2.1 mají po vnější jižní a západní straně zalamovanou fasádu složenou z horizontálních parapetních provětrávaných pásů v černobílé kombinaci. Díky geometrii zalamování vznikají po celé délce terasy, jejichž spodní části jsou kryty podhledem z perforovaných žlutě zbarvených plechů. Budova J3 je ze severní strany seříznuta, čímž se vytváří odklon od sousedních rezidenčních čtvrtí. Vzniklá šikmina poskytuje prostor pro požární únikové schodiště. Zbývající části šikmé střechy pokrývá porost popívané zeleně, která bude vycházet z květináčů na hranách teras. Na severní skloněné fasádě jsou umístěné terasy na každém ze šesti nadzemních podlaží, kromě přízemí, kde je  zpevněná plocha s charakterem polosoukromé neohrazené terasy. Mezi objekty J1 a J3 je v úrovni 3. až 6. podlaží spojovací krček s plně prosklenou fasádou, přičemž parapetní pásy jsou s neprůhledným a zbývající plochy s průhledným zasklením. Sadové a terénní úpravy v okolí budov podtrhují přírodní charakter lokality Libeňských doků.

Zajímavá čísla

21 476 m2

celkové prostory k dispozici

Objednavatel

DOCK 05, s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022