Úspěšně jsme prošli recertifikačním auditem

09. 11.

2022

Společnost GEMO a.s. prošla recertifikačním auditem konaném ve dnech 20. – 21. 10. 2022 a získala aktualizované certifikáty – Managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Environmentálního managementu dle ČSN ISO 45001:2018.

Provedeným auditem byly splněny stanovené cíle auditu, jimiž jsou shody systému managementu s kritérii auditu, schopnost zajišťovat plnění příslušných požadavků zákonů, předpisů a smluv, efektivnost plnit stanovené cíle a identifikovat oblasti potenciálního zlepšování systému managementu.