Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic, spol. s r. o. – fáze A1, A2, Polička

Polička

Podrobnosti

Fáze A1 a A2 jsou prvními objekty nového výrobního areálu společnosti MILACRON Czech Republic v Poličce. Obě fáze A1 a A2 jsou stavebně propojeny. Objekt tvoří přízemní, železobetonové montované výrobní a skladové haly, určené pro dodávky technologií a zařízení pro výrobu vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin (průměrná hmotnost vyráběných strojů bude činit 30 t). Realizace zahrnuje i dodávky výrobních technologií, např. mostových jeřábů, technologického chlazení, rozvodů stlačeného vzduchu a přípravu pro dodávku technologie lakovny. Dalším objektem přiléhajícím k hale je dvoupodlažní nepodsklepená administrativní budova. Součástí projektu je i realizace doplňkového objektu s odpadovým hospodářstvím a vybavením pro údržbu areálu a vrátnice. Dále areálové zpevněné plochy s parkovištěm pro zákazníky i zaměstnance, oplocení, vjezdové brány a železobetonové opěrné stěny.

Zajímavá čísla

30 000 m2

zastavěná plocha pozemků

12 500 m2

plocha objektů

8 250 m2

plocha komunikací

Objednatel

MILACRON Czech Republic

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2014