Vilapark Tabulový Vrch, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Tato rezidenční výstavba představuje obytný soubor třípodlažních viladomů situovaných na rozhraní západního okraje města Olomouce s výhledem do krajiny. Viladomy jsou rozděleny do pěti etap tvořící samostatné bloky. Funkční celky soustředěné kolem svého soukromého dvora tak komplexně tvoří svůj vlastní polosoukromý vnitroblok. Každý blok je navržen s mírně odlišnou architekturou a je tvořen skupinou šesti až devíti domů. Ty jsou osazeny na společném suterénu, který je určen pro podzemní parkování rezidentů, společně se sklepy a technickými místnostmi. Nadzemní části jsou řešeny jako kompaktní racionální objemy o obdélníkovém půdorysu s omítkou světlých odstínů v kombinaci s dřevěným obkladem. Hmoty jsou doplněny akcenty ve formě posuvného stínění a bílých horizontálních pásů na objektech. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonová monolitická v kombinaci s cihelným zdivem. V nadzemních podlažích jsou některé obvodové stěny zděné. Konstrukčně jde o skelet a kombinovaný stěnový systém. Řešení je jednoduché a velkorysé, založené na působení rozlehlé travnaté plochy se solitérními stromy.

 

Za návrhem celé lokality stojí mezinárodně působící architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. s řadou vítězství v architektonických soutěžích.

Zajímavá čísla

501

parkovacích míst

362

počet bytů

28 748 m2

celková užitná plocha bytů

19 337 m2

celková plocha zeleně

Objednatel

Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2024